Properties for Sale

Tonga Development Bank Properties for Sale

Attention: open in a new window. Print

PANGIKE LANGA FAKALAKALAKA ‘O TONGA

NGAAHI KOLOA KE TALAMAHU’INGA

A. ‘Api Tukihau Lesisita ‘eka e 5A 2R 31P (2.304 ha) ‘a Malakai Fakalolo ‘oku tu’u ‘i Pelehake. Toenga ta’u mokisi 27. Tu’u’anga, Hala Tu’ipelehake (Afe fehangahanga’i  ‘Api GSP Pelehake.

E. ‘Api Tukuhau Lesisita ‘eka e 5 (2.024 ha) ‘a Tevita Fakalolo ‘oku tu’u ‘i Pelehake. Toenga ta’u mokisi 26. Tu’u’anga, Hala Tu’ipelehake (Afe fehangahanga’i GPS Pelehake.

F. Fale Piliki

Ko e fale ‘eni ‘o Tuifio Tukia ‘oku tu’u ‘i Ha’atua, ‘Eua. ‘Oku ‘iai loto fale, peito, fale kaukau, loki mohe ‘e 4. Ko e fale ni ‘oku fiema’u ke veteki pea fetuku.

 

 

‘Oku tu’uaki atu ‘a e ngaahi koloa ni ‘i hono tu’unga lolotonga pe ‘oku ‘i ai he taimi ni. Ko ho’o talamahu’inga koe mahu’inga ia ‘o e koloa ‘o ‘ikai kau ai ha CT pe ko ha fakamole ki hono liliu atu ‘oe koloa ni.

Ko e tohi talamahu’inga kotoa pe ke fakahu fakataha mai mo e sieke koe tipositi 10% (refundable) ‘a ho’o talamahu’inga pea fakatu’asila mai kihe:

 

Pule Lahi ‘oe Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga

Puha 126

NUKU’ALOFA

Tonga.

 

Ki ha ngaahi faka’eke’eke ki hano mamata’i ‘a e ngaahi koloa ni kataki ‘o fetu’utaki kia  Samisoni Masila. Ko e talamahu’inga ni ‘e ngata ki he 4:00 efiafi ‘aho Monite 20 Tisema 2020 

 

Quicklinks

Tonga's Bank