Customer Statement

Customer Statement

Attention: open in a new window. Print

Tonga Development Bank
Your Partner in Development
Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga
Ko Ho Hoa Ngaue ‘i he Fakalakalaka
Contact Us

To all Tonga Development Bank’s Valued Customers:

This is to announce that Quarterly Bank statements are available on request free of charge. Collect it from your nearest Tonga Development Bank office/branch.

Ki he kau kasitoma kotoa ‘a e Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga:

‘Oku fanongonongo atu heni ‘oku malava ke ma’u atu ‘a ho’o fakamatala fakanoo (Bank Statement) ‘i he kuata kotoa pe ‘oka fiema’u ‘o ‘ikai ha totongi. ‘E ala ma’u atu ia mei ha taha pe ‘i homau ngaahi ‘ofisi ofi taha kiate koe.

Malo
Pangike Langa Fakalakalaka ‘o Tonga

Quicklinks

Tonga's Bank