Tonga Development Bank Opening Hours during the Christmas Period

Tonga Development Bank Opening Hours during the Christmas Period

Attention: open in a new window. Print

Ki he kau Kasitoma ‘ae Pangike, pea moe kakai ‘oe fonua.
Fakatokanga’i ange ‘a e ‘aho moe taimi ‘e fakahoko fatongia atu ai ho’o Pangike mo hono ngaahi va’a KOTOA, lolotonga ‘a e fa’ahita’u Kilisimasi, Faka’osi Ta’u moe Ta’u Fo’ou:
TAPUNI
25 Tisema 2019 - ‘Aho Kilisimasi
26 Tisema 2019 - Boxing Day
31 Tisema 2019 - ‘Aho Malolo Fakapangike
1 Sanuali 2020 - Ta’u Fo’ou
11 Sanuali 2020 - Tokonaki ‘o e Uike Ha’amo
HALF-DAY
24 Tisema 2019
Tapuni 12.30pm - Nuku’alofa mo e ngaahi ‘ofisi ‘i tahi
Tapuni 12.00pm - ’Ofisi Hahake mo Hihifo
UIKE HA’AMO ‘O TONGA
6 Monite Sanuali —10 Falaite Sanuali 2020
Tapuni—3.30pm—Nuku’alofa mo e ngaahi ‘ofisi ‘i tahi
Tapuni—3.00pm—’Ofisi Hahake mo Hihifo
 
 
To all Tonga Development Bank customers and the Public, these are our Business hours during this festive season:
CLOSE
25th December 2019 - Christmas Day
26th December 2019 - Boxing Day
31st December 2019 - Bank Holiday
1st January 2020 - New Year
11th January 2020 - Saturday
HALF-DAY
24th December 2019
Close 12.30pm - Nuku’alofa and Outer Islands
Close 12.00pm - Hahake and Hihifo offices
NATIONAL PRAYER WEEK FOR TONGA
6th Monday January —10th Friday January 2020
Close - 3.30pm—Nuku’alofa and Outer Islands
Close - 3.00pm—Hahake and Hihifo offices
WISHING YOU A VERY MERRY CHRISTMAS
&
A HAPPY NEW YEAR!
Quicklinks

Tonga's Bank